Windkracht

Knopen Beaufort m/s km/h mph benaming uitwerking boven zee uitwerking boven land en bij mens
< 1 0 0 – 0.2 <1 <1 stil, windstil spiegelglad rook stijgt recht of bijna recht omhoog
1-3 1 0.3-1.5 1-5 1-3 zwak, flauw en stil kleine golfjes, geschubd oppervlak windrichting goed af te leiden uit rookpluimen
4-6 2 1.6-3.3 6-11 4-7 zwak, flauwe koelte kleine, korte golven wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt
7-10 3 3.4-5.4 12-19 8-12 matig, lichte koelte kleine golven, breken, schuimkopjes opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer
11-15 4 5.5-7.9 20-28 13-17 matig, matige koelte golven iets langer, veel schuimkoppen papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer
16-21 5 8.0-10.7 29-38 18-24 vrij krachtig, frisse bries matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim) bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om
22-27 6 10.8-13.8 39-49 25-30 krachtig, stijve bries grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim problemen met paraplu’s en hoeden waaien af
28-33 7 13.9-17.1 50-61 31-38 hard, harde wind golven worden hoger, beginnende schuimstrepen het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen
34-40 8 17.2-20.7 62-74 39-46 stormachtig matig hoge golven, schuimstrepen twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk
41-47 9 20.8-24.4 75-88 47-54 storm hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog
48-55 10 24.5-28.4 89-102 55-63 zware Storm hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond
56-63 11 28.5-32.6 103-117 64-73 zeer zware storm/ orkaanachtig extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht grote schade aan bossen
64-71 12 >32.7 >118 >74 orkaan lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit, vrijwel geen zicht meer verwoestingen

 

 Windrichtingen

Afkorting windrichting Graden
N North
NNE Noordnoordoost 22.5°
NE Noordoost 45°
ENE Oostnoordoost 67.5°
E Oost 90°
ESE Oostzuidoost 112.5°
SE Zuidoost 135°
SSE Zuidzuidoost 157.5°
S Zuid 180°
SSW Zuidzuidwest 202.5°
SW Zuidwest 225°
WSW Westzuidwest 247.5°
W West 270°
WNW Westnoordwest 292.5°
NW Noordwest 315°
NNW Noordnoordwest 337.5°