Club geschiedenis

Hoe het is begonnen

In 1962 doet de jonge Hans Waasdorp via het vakblad Avia Vliegwereld een oproep aan alle jeugdige Nieuwediepers die aan modelvliegen doen zich met hem in verbinding te stellen.  Hierop wordt gereageerd door Nico Heijblok en wat later Bob Krijns. Deze heren, toen nog jong, waren de eerste RC-Modelvliegers in Den Helder. Samen beginnen ze het modelvliegen te promoten d.m.v. exposities in clubgebouwen en schoollokalen en worden er diverse kleine stukjes in de krant geschreven.

De modellen waar in die tijd mee gevlogen werd waren zeer eenvoudig in vergelijking met tegenwoordig. De zender had 1 kanaal en werd via een drukknop gestuurd op het richtingsroer (links-neutraal-rechts). Een dergelijk model koste toen met zender maar liefst rond de 250 gulden, in 1961 een vermogen. Verder werd gevlogen met zwevers en modellen die zelf werden uitontwikkeld vanaf gepubliceerde tekeningen uit tijdschriften.

In 1963 houden zij weer een tentoonstelling en komt er een groot stuk in de Helderse Courant. Hans doet via het vakblad Avia een oproep aan alle jeugdige nieuwediepers die aan modelvliegen doen zich met hem in verbinding te stellen. Hier reageerde Otto Krijns op en enige tijd later Ab Renes. Het is dan dat de vier heren het idee oppakken om een club te gaan oprichten, echter het zal nog even duren voordat het zover komt.

Club in oprichting

Omdat de modelvliegsport in die tijd niet veel vliegers kent en voor die tijd zeker niet goedkoop is, duurt het nog tot 8 mei 1965 eer het zover is. In het overblijflokaal van het gemeenschappelijk lyceum in Den Helder wordt op deze dag de Helderse Modelvliegtuigbouwclub opgericht.

In de oprichtingsvergadering stelt de vereniging zich ten doel; “het bouwen van en het experimenteren met modelvliegtuigen, het geven van onderricht hieromtrent aan beginners op dit gebied, het verspreiden van luchtvaartlectuur en het houden van wedstrijden, lezingen en excursies”.

Na de oprichtingsvergadering welke onder grote publieke belangstelling is gehouden melden zich 25 nieuwe leden zich aan. Het eerste bestuur wordt gekozenen en bestaat uit de heren:

Ab Renes                              Voorzitter

Hans Waasdorp                  Secretaris

Nico Heijblok                      Penningmeester

Ton Ham                              Lid

Louis Schipper                    Lid

Met behulp van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart is het eerste reglement van de HMC opgesteld.

De eerste stap is gezet en de club is een feit. De club heeft zich aangesloten bij de KNVvL en behoort nu tot een van de oudste modelvliegclubs aangesloten bij de KNVvL.

De volgende uitdaging is een onderkomen om club avonden te houden en een eigen vlieglocatie. Tot dan wordt er gevlogen in Nieuw den Helder en rond de Nollen aan de Nieuweweg.

Een clublokaal

Drie maanden na de oprichting is het volgende hoogtepunt alweer daar. Na veel zoeken is een kelder ruimte gevonden onder een flat aan de hunzentraat. Deze ruimte is met hulp van de woningstichting omgebouwd tot werk, contact en opslaglokaal.

Uit de Helderse Courant “Het lokaal heeft de grote van twee kleine huiskamers. Twee lange werktafels nemen de meeste ruimte in beslag. Er is een intiem aandoende “praathoek” ingericht, waar de leden tevens rustig (aanwezige) luchtvaartbladen kunnen lezen.

Aan muren en plafond hangen natuurlijk foto’s van vliegtuigen en zelfgebouwde modellen. Als klap op de vuurpijl staat er een heuse koffiebar, die tegen betaling van twee dubbeltjes een behoorlijke kop koffie oplevert. Een radio zorgt voor muziek bij de arbeid.”

Bij de opening van het lokaal was er een vertegenwoordiging uit het bestuur van de KNVvL afdeling Overijsel. Dhr F. Krouwel sprak zijn waardering uit over het onderkomenen stelde dat dit iets is om jaloers op te zijn. Ook was de Helderse Zweefvliegclub vertegenwoordigd door Dhr. S.A. Duynker welke een goede samenwerking in het vooruitzicht stelde.

Een “eigen” vlieglocatie

In 1966 is het dan zover na uitgebreide gesprekken met de leiding van Marine Vliegkamp De Kooy, is de toestemming gekomen om officieel gebruik te maken van het militaire vliegveld.

Op 15 april 1966 schrijft de Inspecteur der Domeinen te Amsterdam aan de KNVvL

15 april 1966

Nummer: 3826

Dossier: 448/126 C.

Onderwerp:      Vergunning tot modelvliegtuigsport (uitbreiding met vliegk. De Kooy)

Het voor u bestemde exemplaar van de akte van vergunning, betreffende de modelvliegtuigsport op het marine vliegkamp De Kooy, d.d. 7 april 1966 (inv. Dom. C nr. 6602)

zend ik U hierbij toe.

De inspecteur der domeinen,

w.g. Mr. J. Groenewold.

Hoofdinspecteur- titulaire.

Sinds die dag vliegen we nagenoeg iedere week (weer afhankelijk) op De Kooy.

Dat wil niet zeggen dat het altijd van het vanzelfsprekende leien dakje ging. Ook in de jaren ‘70, ‘80, ‘90 tot op heden is er altijd wel spanning en zijn er spannende tijden geweest als Defensie weer een bezuinigingsronde moest doorvoeren.

Echter tot op heden is met de leiding van het nu maritieme vliegkamp een goede verstandhouding geweest en door elkaar te informeren en te respecteren kunnen we nu nog steeds van deze locatie gebruik maken.