Lid worden van de HMC

Aanmelden:

In ons clublokaal ligt een informatie pakket voor u als nieuw lid klaar. Daarin zitten o.a. de benodigde formulieren voor de defensiepas aanvraag en de procedure voor de gratis VOG via de KNVvL. De aanvraag van de defensiepas zal pas in gang worden gezet nadat uw eerste contributie is bijgeschreven op onze bankrekening. Tot dat u een eigen toegangspas hebt zal u als gast aangemeld moeten worden bij De Kooy en aldaar een geldig legitimatiebewijs moeten tonen (paspoort, ID kaart of rijbewijs), anders wordt u onherroepelijk de toegang geweigerd.

Contributie:

De contributie is samengesteld uit een HMC- en KNVvL deel. Deze wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergaderingen van de HMC  en de KNVvL (eind oktober van het lopende jaar). De club betaald aan de KNVvL de verschuldigde clubcontributie van de leden.

Volwassenen     € 60,00  + KNVvL (voor 2023) € 55,20

Jeugd                € 30,00  + KNVvL (voor 2023) € 27,60

Aanmeldingen na 1 juli betalen 50% contributie voor het resterende jaar.                                                                                       Eenmalig inschrijfgeld van € 5,00                                                                                                                                                                        Donateur worden van de HMC kan vanaf € 10,00 per jaar

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 kalenderjaar (1 jan t/m 31 dec).Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengt tenzij uiterlijk voor 30 november van  het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd.

Afmelden lidmaatschap:

Afmelden kan alleen schriftelijk via de menuknop contact of bij een van onze bestuursleden.

Lees ook:

Toegang defensieterrein en VOG;

Reglement HMC.