Toegang defensieterreinen en VOG

Door alle veranderingen in de wereld en een groter geworden dreigingsbeeld is defensie helaas genoodzaakt aanvullende eisen te stellen aan het verkrijgen van een toegangsbewijs voor de militaire bases. Daarom is recentelijk besloten dat iedereen in het bezit van elke type 4 Defensiepas houder in het bezit moet zijn van een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Sinds kort kan men deze VOG gratis aanvragen via de KNVvL. Omdat deze gratis VOG aanvraag gefaciliteerd wordt door het NOC*NSF wordt bij deze gratis VOG aanvraag naast de eerder genoemde punten ook op “omgang met minderjarigen” gescreend. Achtergrond hiervan is, is dat men ongewenst gedrag in de sportwereld wil bestrijden en men er naar streeft om alle trainers voor dit functieaspect een VOG in het bezit te laten hebben.

Procedure:

Indien je het aanmeldingsformulier invult (zie link onderaan dit bericht) dan ontvang je binnen een week een aanvraagformulier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt de procedure in gang gezet.
Voor het invullen van jouw deel van de aanvraag moet je beschikken over een internetaansluiting, e-mailadres en DigiD. In geval van de gratis KNVvL VOG-aanvraag is de informatie over betaling niet van toepassing.

Zijn er geen bijzonderheden, dan ontvang je de VOG binnen 4 weken. Het origineel van de verkregen VOG ontvang je op het door jouw opgegeven adres en blijft persoonlijk eigendom.
Als je niet wilt dat je op “omgang met minderjarigen” wordt gescreend, zul je de VOG aanvraag via je eigen gemeente moeten doen.

Ook is het mogelijk een VOG aan te vragen voor familie en/of partners van betreffende leden, vul dan in het aanvraag formulier bij lidmaatschapsnummer nogmaals je eigen lidmaatschapsnummer in met daarachter “fam”.

Zijn er nog vragen hierover, dan kun je terecht bij Frouwke Kuijpers,
KNVvL hoofd (Top)sport&Opleidingen
frouwke.kuijpers@knvvl.nl

Aanvraagformulier VOG-KNVvL aanvragen