Jaarvergadering 2017

Documenten van de Jaarvergadering

Hier zijn de documenten van de laatste jaarvergadering te lezen en/of te downloaden.

Agenda vergadering dd 27 jan 2017

Financieel jaarverslag over 2016

Kascontrole

Concept Notulen jaarvergadering Helderse Modelvliegclub 27 januari 2017